Personverneklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for deg som bruker av Treklatrebutikken sine nettsider og har som formål å hjelpe deg forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og i hvilke tjenester disse blir benyttet.

Personopplysninger er all informasjon som kan identifisere deg som person, eksempelvis e-post, navn og tlf.nr.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger vi behandler varierer etter kontekst. Samlet i alle tjenester og verktøy kan vi samle inn følgende personopplysninger:

 • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post
 • Informasjon relatert til nettrafikk, annonsering og webanalyse som IP-adresse (anonymisert), bruker-ID (anonymisert)
 • Finansiell informasjon for netthandel som fakturainformasjon

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Ikke-krypterte, ikke-anonymiserte personopplysninger blir samlet inn direkte med brukerens samtykke. Navn, e-post, adresse, telefonnummer og finansiell informasjon behandles kun når brukeren selv registrerer informasjonen sammenheng kjøp i nettbutikk. E-post blir behandlet inn i sammenheng nyhetsbrev.

Informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier behandler kryptert, anonymisert data og personopplysninger når brukeren besøker og samhandler med Treklatrebutikken sine nettsider, denne type data innebærer informasjon om enhet og nettleser, geografisk informasjon på by-nivå og brukerens handlinger på nettsiden.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

Netthandel og support

 • Håndtere bestillinger, betalinger og forsendelser i sammenheng netthandelkjøp
 • Tilby registrering for å motta vårt nyhetsbrev
 • Tilby hjelp og support i sammenheng netthandel

Funksjonalitet og sikkerhet

 • Forbedre funksjonalitet, kvalitet og brukeropplevelse på våre nettsider
 • Identifisere og fikse tekniske feil på våre nettsider
 • Oppdage, redusere og forhindre sikkerhetstrusler
 • Gjennomføre vedlikehold og feilsøking

Markedsføring

 • Behandle personopplysninger i sammenheng nyhetsbrev
 • Behandle kryptert og anonymisert data for å markedsføre relevante produkter

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er følgende:

Avtale og samtykke

Juridisk bindende avtale mellom Treklatrebutikken og brukeren, eksempelvis ved netthandelkjøp. Her er brukerens personopplysninger nødvendig for å betjening, fakturering og levering av bestilling til oppgitt adresse. Personopplysninger basert på samtykke, som valgfri påmelding av nyhetsbrev blir også behandlet for å kunne tilby tjenesten. Personopplysninger basert på samtykke kan trekkes tilbake når som helst, enten ved avmelding av nyhetsbrev, eller via direkte henvendelse.

Legitim interesse

Når en bruker er i kontakt med Treklatrebutikken, enten gjennom dialog eller samhandling med nettsidene, behandles brukerens personopplysninger på bakgrunn av legitim interesse. Krypterte og anonymiserte blir da behandlet i sammenheng forbedring av funksjonalitet, kvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet på våre nettsider, i tillegg til markedsføring av relevante produkter. Dataene blir behandlet gjennom teknologier som informasjonskapsler (cookies). Slike personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv, på en måte som ikke står i konflikt med brukerens friheter og rettigheter ellers.

Deling av personopplysninger

Treklatrebutikken bruker tredjepartsverktøy for databehandling som er forretningsmessig nødvendige, eller som er nødvendige for å tilby relevant markedsføring samt utføre forbedringer og vedlikehold av våre nettsider. Tredjepartsverktøy som benyttes på treklatrebutikken.no er:

 • WooCommerce: nettbutikkløsning for salg av produkt og håndtering av bestillinger
 • Google Ads: markedsføring basert på anonym og kryptert brukerdata
 • Google Analytics: analysere datatrafikk på nettsiden som eksempelvis geografi, bruksmønster og interesse
 • MailChimp: registrering og utsendelse av nyhetsbrev
 • Klarna: betalingsløsning i sammenheng netthandelkjøp

Oppbevaring av personopplysninger

Dine personopplysninger er lagret så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle juridisk bindende avtaler, eller så lenge vi har brukerens samtykke til å lagre og behandle opplysningene. Personopplysninger på grunnlag av samtykke slettes så snart brukeren trekker sitt samtykke. Personopplysninger i forbindelse med salg (juridisk bindende avtaler), slettes når avtalen er oppfylt og plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforhold osv.

Dine rettigheter

Brukeren har følgende rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger:

Informasjon

Brukeren har rett til å få informasjon om de personopplysningene Treklatrebutikken behandler om vedkommende. Informasjonen kan utleveres ved forespørsel via direkte henvendelse.

Innsyn

Brukeren har rett til å kreve innsyn om de personopplysningene Treklatrebutikken behandler om vedkommende. Hvis brukeren har registrert brukerkonto på nettsiden, kan brukeren selv endre, korrigere eller slette opplysningene.

Endring og sletting

Hvis brukeren har registrert brukerkonto kan vedkommende selv endre, korrigere eller slette personopplysninger. Brukeren kan også kontakte oss direkte for å få endre, korrigere eller slette alle personopplysninger, så sant opplysningene ikke er underlagt juridisk bindende avtaler, eller er nødvendig for å utføre lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforhold osv.

Dataportabilitet

Brukeren har rett til å få utlevert personopplysninger for å flytte disse til en annen virksomhet.

Hvordan kontakte oss?

Behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Merkevare: Treklatrebutikken(.no)
Juridisk eier: Sandal Parkdrift AS (Org nr. 994 958 267)
Adresse: Morkafura 8, 6105 Volda
Telefonnummer: +47 957 60 559

Alle henvendelser, spørsmål eller kommentarer som omhandler vår personvernerklæring eller dine personopplysninger kan sendes til personvern@treklatrebutikken.no

All kommunikasjon vedrørende personvern blir behandlet konfidensielt, og vi kommer til å kontakte deg for å håndtere din henvendelse, besvare dine spørsmål og løse eventuelle problemstillinger på best mulig måte.